Handlingsplan

En trygg och schyst idrott!

Idrott handlar om glädje och gemenskap. Både barn, ungdomar och föräldrar ska kunna lita på vår förening och veta att idrotten är trygg att delta i. Ingen ska känna sig mobbad eller utanför.

I vår förening har vi nyligen tagit fram en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering. I den står det vilka rutiner vi har för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar. T.ex. har vi tagit fram en åtgärdstrappa som handlar om hur vi i föreningen ska hantera och agera om en ledare, föräldrar eller barn har ett beteende som bidrar till mobbning, kränkningar eller diskriminering.

Under året kommer vi att på olika sätt informera om vårt arbete till både föräldrar, ledare, barn och ungdomar. Det här berör oss alla!

Som grund för det här arbetet ligger FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och ”idrotten vill” (idrottsrörelsens idéprogram).

Som stöd i vårt arbete har SISU Idrottsutbildarna, Rädda Barnen och Härjedalens kommun funnits.

Vårt mål är att alla ska agera schysst och bidra till ett positivt idrottsklimat. Alla kan göra skillnad, hjälp till du också!

– Svegs Curlingklubb

Våra Sponsorer