Klubben

Historian om Svegs Curlingklubb

Den 30 januari 1948 är ett historiskt datum i Svegs CK:s historia. Då samlades nämligen 17 personer för ett viktigt möte på Stora Hotellet i Sveg. Personerna hade nära anknytning till Svegs Tennisklubb och diskussionsämnet denna kväll var att inom tennisklubben bilda en sektion för curling. Idén var Svegs dåvarande stins G.O.Nordströms, och samtliga närvarande på mötet anmälde sig som medlemmar.

Man bestämde sig för att vintertid spola upp Svegs två inhägnade tennisbanor, som låg i lekparken vid järnvägsstationen, och använda den till curlingbanor. Svenska Curlingförbundet valde in Sveg som 61:a klubb i landet och ställde upp med utlåning av stenar och skickade hit mästercurlaren Erik ”Sotarn” Svensson som instruktör.

1961 kom diskussionerna om en flyttning av banorna igång. Man hade hittills klarat sig med 2 banor, men nu fanns det stort behov av en utökning då medlemsantalet hade ökat och att det var svårt att åstadkomma lämplig curlingis på den gamla banan.

Beslutet blev att flytta en bit in i lekparken, till bollplanen, och där anlägga fyra banor. I anslutning till banan uppfördes en klubbstuga som blev en gemytlig samlingspunkt för klubbens medlemmar.

Svegs Curlingklubb har ända sedan starten haft drivande krafter i sina led, personer som genom sitt engagemang bidragit till att utvecklingen i klubben gått framåt.

Det har varit allt från uppdrag i styrelser, kontaktskapande med andra klubbar m.m. Några av dessa eldsjälar inom Svegs Curlingklubb är Ecko Bergman, Sven Skoog, Kjell Karlsson och Leif Feldt.

Redan 1969 började de första planerna på en överbyggnad av banorna i lekparken. Många år av töväder, skottande och barrplockande hade fått curlarna att inse att ett tak av något slag skulle vara bra att ha. Den första tanken var att skaffa ett tält och spänna det över banorna, men man kom aldrig till skott och planerna rann ut i sanden.

Under hela 70-talet hölls frågan vid liv och turerna är många kring överbyggnaden. Den 12 maj 1980 hölls ett ett viktigt extramöte där man röstade om att banorna skulle överbyggas. Ett historiskt beslut blev fattat och överbyggnad skulle ske i form av en stomme med väggar i första hand. 1982 var hallen färdig med överbyggnad och en cafetériadel, som utrustats med stolar och bord. Eftersom hallen inte hade konstfruset lämnades en öppning på vänster långsida i form av ett galler för att kyla skulle komma in.

När nu hallen var klar nöjde man sig inte bara med det, utan 1984 började man undersöka möjligheterna att belägga banorna.

En kommitté tillsattes för att undersöka saken närmare och sedan hände saker i snabb takt. Gjutning av betongplatta innefattade även kylrör, med tanke på att i framtiden få konstfruset, och stod klar i slutet på 1985.

Nästa stora projekt som klubben började med, var att försöka installera frysaggregat. I juni 1988 kom man fram till att leasing var ett bra alternativ och avtal tecknades i oktober. Aggregatet togs i bruk den 24 november och den säsongen varade till mars 1989.

Det senaste projektet under 2000 har varit en utbyggnad och iordningsställande av omklädningsrum med duschar och bastu, samt ett konferensrum.

Våra Sponsorer