Styrelsen

Ordförande
Ecko Bergman
070-635 24 80
ecko.bergman@gmail.com
Sekreterare
Ture Stenvall
070-655 60 64
ture.stenvall321@gmail.com
Kassör
Morgan Öhman
070-540 88 70
Mogge_e@hotmail.com
Ungdomskommitté
Magnus Simonsson
Philip Vestfält
Edvin Trygg
Emma Hansson
Ban och hallkommité
Ture Stenvall
Ronnie Dalsten
Sven Olsson
Tävlingskommitté
Edvin Trygg
Anki Nordqvist
Sven Olsson

Våra Sponsorer