Värdegrund

Värdegrund för Svegs Curlingklubb

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet skall utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill skall kunna vara med utifrån sinaförutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår förenings verksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför curlinghallen.
Respektera varandra
Alla måste respektera varandra även om åsikterna kan vara olika.
Sund och trygg miljö
Föreningen skall se till att verksamheten bedrivs i en sund och trygg miljö för de som bedriver curlingverksamhet i vår klubb.
Prata med varandra - ej om varandra
Om det uppstår olika uppfattningar skall vi prata med varandra och försöka lösa våra problem. Tala ej illa om andra på sociala medier, sprid ej rykten och felaktigheter.
Kom ihåg! Alla är olika - olika är bra

– Svegs Curlingklubb

Våra Sponsorer